Prins Daniel besökte Berättarministeriet

Måndagen den 8 april besökte Prins Daniel Berättarministeriet i Södertälje.

Prins Daniel tillsammans med volontärer och klass 3 röd från Brunnsängsskolan i Södertälje. Foto: Malcolm Fallenius/Berättarministeriet

Besöket inleddes med att Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig Berättarministeriet, berättade om verksamheten vid Berättarministeriets skrivarverkstad i Luna Kulturhus i Södertälje.

Därefter var Prinsen med när klass 3 röd från Brunnsängsskola i Södertälje skrev sin berättelse.

Besöket avslutades med att Prinsen träffade Robin Karlsson-Ax, en ung debutant från Berättarministeriet författarskola.

Om Berättarministeriet

Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8-18 år i områden med hög arbetslöshet. Syftet med verksamheten är att öka den socio-ekonomiska rörligheten i samhället genom att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet.

Berättarministeriet är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som drivs i samverkan mellan den privata, offentliga och ideella sektorn. Berättarministeriet har idag två skrivarverkstäder, Järva och Södertälje.

Läs mer om Berättarministerietlänk till annan webbplats