Möte hos SEF, Sveriges Ensamkommandes Förening

Tisdagen den 14 maj besökte verksamhetschefen Elin Annwall Sveriges Ensamkommandes Förening. SEF styrelse berättade om verksamheten och behoven hos de ensamkommande barnen i Sverige.

Den 13 januari 2012 bildas SEF, Sveriges Ensamkommandes Förening. För att bli medlem ska personen ha varit ensamkommande vid ankomsten till Sverige eller ett annat land i Västvärlden. Övriga kan vara stödmedlemmar och stödja organisationen. Styrelsemedlemmarna ska vara myndiga ensamkommande som har fått permanent uppehållstillstånd.

Beskrivning av SEF

Föreningen ska bevaka intresset för ensamkommande ungdomar. Målgrupp är ensamkommande ungdomar. Föreningen ska verka i hela landet. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas kulturella och sociala intressen.
• Att sprida information om svenska samhället och föreningslivet.
• Att bedriva idrottsliga, konstnärliga, vetenskapliga, pedagogiska, kulturella och samhälleliga aktiviteter
• Att knyta kontakter med andra föreningar som har likartad agenda
• Att arrangera möten mellan aktuella organisationer/individer och föreningens medlemmar där så väl kunskaper som erfarenheter och samhällsintressen, sammanflätas under trivsamma former.

Läs mer på

https://www.facebook.com/pages/SEF-Sveriges-Ensamkommandes-F%C3%B6rening/368931846455727länk till annan webbplats