Kronprinsessan och Prins Daniel på besök hos TRIS i Uppsala

Torsdag den 13 mars besökte Kronprinsessparet organisationen TRIS i Uppsala. TRIS - Tjejers Rätt I Samhället, är en ideell organisation som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS projekt Ronja stöds av Kronprinsessparets stiftelse.

Kronprinsessan med deltagare i TRIS thaiboxning. Foto: Kungahuset

Eftermiddagen inleddes på Perrys gym med en introduktion om Ronjaprojektet och dess verksamhet. Initiativtagare till Ronja Sevana Bergström berättade om projektet och de olika aktiviteterna som arrangeras för tjejerna. Aktivitetsledaren Bodil Frick berättade om thaiboxning och satte igång träningen med tjejerna. Kronprinsessparet fick möjlighet att prata med deltagarna och se på när de tränade thaiboxning.

Kronprinsessparet tillsammans med deltagare och ledare från TRIS. Foto: Kungahuset

Därefter gjordes en rundvandring på TRIS kontor och verksamhetschef Mariet Ghadimi berättade om bakgrunden till att TRIS grundades och de olika projekten som bedrivs.

Kronprinsessparet tillsammans med TRIS personal. Från vänster Madelein Cleve, Ripsime Chachatorian, Hanna Nilsson, Mariet Ghadimi, H.K.H. Prins Daniel, H.K.H. Kronprinsessan, Sevana Bergström, Sandra Sarin, Talin Davidian, My Hellberg. Foto: Kungahuset

Om TRIS och Ronja

TRIS är en ideell organisation som verkat sedan år 2002. Organisationen arbetar ständigt med att ta fram metoder för hur man kan arbeta förebyggande och akut mot hedersrelaterat förtryck och våld. För närvarande har TRIS sex pågående projekt, samtliga är kostnadsfria för projektets deltagare. TRIS har sitt säte i Uppsala och har flera nationella projekt runt om i Sverige.

Ronjaprojektet är ett hälso- och idrottsinriktat projekt för tjejer mellan 13-20 år. Här får tjejer som lever i ett utanförskap och/eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld en möjlighet att lära känna sin kropp och genom det få bättre självförtroende och styrka. Målet är att via idrotts- och friluftskulturen erbjuda tjejerna en plattform i majoritetssamhället.

Läs merlänk till annan webbplats