Besök på Ramunderskolan i Söderköping

Fredagen den 23 maj besöktes Ramunderskolan och klass 7C i Söderköping. Klassen är en av pilotklasserna som under läsåret 2013/2014 arbetar med Star for Lifes svenska skolprogram.

Musikklass 7C Ramunderskolan Söderköping, musiken och det praktisk estetiska är en viktig del av arbetssättet. Foto: Kronprinsessparets stiftelse

Star for Life är en metod för att ge elever mental träning för att stärka sin självkänsla, formulera egna visioner och drömmar för att sedan konstruktivt kunna aktivera sina drivkrafter.

Fredagens lektion var baserad på Stjärnuppdrag 3 – ”Jag bestämmer/I decide” och handlade om vanor och ovanor. Eleverna diskuterade vilka vanor och ovanor de har samt vilka konsekvenser de får. Klassen talade sedan om hur man kan påverka sina ovanor och olika vägval för att förändra sina ovanor.

Musiklärare och Star for Life coachen Karin Månsson ledde arbetet i klassrummet och har också varit med och utvecklat delar av arbetsmaterialet.

”För att kunna satsa och nå dina drömmar är det viktigt att förstå vad du kan påverka och vad du inte kan påverka.  Acceptera det du inte kan påverka, som t.ex. det varma vädret, och rikta fokus på det du kan påverka.” säger Karin Månsson. För att illustrera detta visades en film med golfspelaren Caroline Larsson.  

Star for Life Sverige

Star for Life startade sitt arbete 2005 i södra Afrika och syftar till att utbilda barn och ungdomar i att stärka självkänsla, motivation och hälsan. Star for Life tar nu pedagogiken till den svenska skolan i syfte att stärka elevers självkänsla, drivkraft och studiemotivation.  Under 2014 kommer Star for Life att möta ungdomar i workshops, klassrumsarbete och individuella coachmöten i ett pilotprogram inom skolans ram.