Kronprinsessan och Prins Daniel på besök hos El Sistema i Umeå

Torsdagen den 11 september besökte Kronprinsessparet Ersängsskolan i Umeå för att få information om El Sistemas verksamhet.

Kronprinsessan och Prins Daniel lyssnar på El Sistemas orkester vid Ersängsskolan. Foto: Göran Setterberg

El Sistema i Umeå är ett samarbete mellan Umeå Musikskola, fem grundskolor och Norrlandsoperan. El Sistema är en modell för kör- och orkesterskola med musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling.

Alla 6-åringar på skolorna Ersäng, Ersdungen, Östra Ersboda, Ålidhem och Sofiehem får två-tre musikträffar varje vecka. För de yngsta gäller sång, rytmik, lek och successivt läggs instrumentförberedande övningar till. På Ersängsskolan spelar årskurserna 2 till och med 6 blåsinstrument i grupp, samt att träningsklassen får en extra lektion.

Rektorn för Ersängsskolan Marie Aspfors guidade runt Kronprinsessparet under besöket. Först informerade Åsa Linghult och Agneta Högstadius om El Sistemas verksamhet i Umeå, Kronprinsessparet fick sedan se delar av verksamheten. 

Träningsklassen visade prov på sång, rytmik och dans, årskurs 1 övade på sång och rytmik, och årskurs 4 hade orkesterundervisning.

Dans och sång med träningsklassen. Foto: Göran Setterberg

Ramsor med årskurs 1. Foto: El Sistema

Kronprinsessparet tillsammans med Gunilla Hägglund Sjöström Norrlandsoperan, Åsa Linghult El Sistema, Marie Aspfors rektor Ersängsskolan och Agneta Högstadius El Sistema. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessparets stiftelse har bidragit till El Sistemas verksamhet sedan 2011.