Besök på Ung Hälsa i Förort på Hjulsta grundskola

Torsdag den 27 november besöktes Stockholm Stadsmissions verksamhet Ung Hälsa i Förort på Hjulsta grundskola. Verksamheten syftar till att främja hälsa och egenmakt hos ungdomar på skolan.

Foto: Kronprinsessparets Stiftelse

Stockholms Stadsmission håller sedan i våras på med sitt nya projekt Ung Hälsa i Förort (UHIF) för att främja hälsa hos ungdomar i Tensta, Hjulsta och Flemingsberg. Detta på grund av att ungdomar själva har sagt att de tror att bättre tillgänglighet till vård och enklare kontaktvägar skulle hjälpa dem till en bättre hälsa. Genom att dels erbjuda samtal och vårdkontakter och dels skapa ett forum där de kan mötas i en öppen gruppverksamhet hoppas Stadsmissionen på att kunna stärka ungdomarna utifrån sina egna önskemål.

Karin Håkansson, sjuksköterska och barnmorska och Yesim Tungert, behandlingspedagog är projektledare för UHIF och finns på plats på Hjulsta grundskola på tisdagar och torsdagar.

Karin Håkansson och Yesim Tungert från Stockholms Stadsmission. Foto: Stockholms Stadsmission

"Vår uppgift är inte att påverka ungdomarna åt något särskilt håll utan kunna stärka dem utifrån individuella situationer och drömmar. Däremot är vi som arbetar i projektet förankrade i Stadsmissionens värdegrund som bland annat innebär att vi behandlar våra medmänniskor med värme och kärlek och att alla människor är lika mycket värda" säger Yesim Tungert.

Under lunchrasten är det full aktivitet i UHIF rum. Några ungdomar hänger i soffan och pratar, en annan grupp spelar spel och några påbörjar en gemensam graffitimålning.

"Vi finns till hands på skolan och lyssnar och skapar ett forum där vi kan mötas och ha en öppen gruppverksamhet" säger Karin Håkansson.