Besök på Stiftelsen Läxhjälpen i Farsta

Tisdagen den 9 december besöktes Stiftelsen Läxhjälpen på Kvickenstorpsskolan i Farsta. Varje tisdag och torsdag mellan klockan 16-19 träffas läxgruppen om 15 elever från årskurs 8 och 9 och får hjälp med läxorna av 3 högskolestudenter.

Elever pluggar biologi på Stiftelsen Läxhjälpen. Foto: Kronprinsessparets Stiftelse

Stiftelsen Läxhjälpen ger gratis regelbunden läxhjälp till elever i socioekonomiskt utsatta områden. Skolans lärare väljer ut elever ur årskurs 8 och 9 som riskerar att inte få godkända betyg i ett eller flera kärnämnen.  

Stiftelsen Läxhjälpen finns på 23 skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Södertälje, och stödjer drygt 700 elever.

Eleven Sulayinah Mutonyi som går i 9:an på Kvickenstorpsskolan har deltagit i Läxhjälpen under de senaste tre terminerna. När hon började hade Sulayinah bara godkänt i Engelska, idag har hon godkänt i alla ämnen och har A i favoritämnet NO. Under besöket pluggar Sulayinah inför ett biologiprov.

"På Läxjhälpen är det lugn och ro, jag kan koncentrera mig och så får jag bra hjälp om jag har frågor." berättar Sulayinah som drömmer om att gå vidare till Naturvetenskapligt program på gymnasiet.

Nationella resultat från Stiftelsen Läxhjälpen

99% av eleverna som deltar i Läxhjälpen höjer sina betyg. Under läsåret 2013/2014 höjdes betygen i snitt 4.5 ämnen/elev. Flest höjningar gjordes i matematik och svenska, från F till E (alltså från underkänd till godkänd). 83 % nådde behörighet till  gymnasieskolans nationella program. Förutom höjda betyg anger eleverna i utvärderingen att de genom Läxhjälpen bland annat fått mer kunskap, bättre studieteknik, bra förebilder, tycker skolan är roligare, högre motivation och lust att studera vidare. Skolornas lärare rapporterar om att läxhjälpseleverna fått en ökad självständighet i studierna, ökat självförtroende, motivation och större målmedvetenhet.