Besök på organisationen Minds seminarium om stress och psykisk hälsa

Vid ett seminarium den 16 december presenterade organisationen Mind hur stress påverkar den mentala hälsan hos ungdomar.

Marie Åsberg på seminarium om Stress. Foto: Kronprinsessparets stiftelse

Allt fler ungdomar uppger att de känner sig stressade - hemma, i skolan och på jobbet. Hur stort är problemet? Hur skiljer det sig mellan pojkar och flickor?

Dessa frågor diskuterades vid ett frukostseminarium den 16 december. Medverkade gjorde bland annat;

Marie Åsberg, seniorprofessor i psykiatri och mångårig forskare inom utmattningsdepression, talade om stressbegreppets historia.

Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms Universitet, berättade om ett aktuellt forskningsprojekt om stress hos flickor och pojkar i tonåren.

"Stressrelaterade psykisk ohälsa är idag den största sjukskrivningsorsaken till psykisk ohälsa, som orsakar ungefär hälften av alla sjukskrivningar i Sverige." berättade Marie Åsberg.

I tidningen Psykisk Hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan ni läsa mer.

Organisationen Mind

Mind arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa. Där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver. Mind bedriver chatten Självmordupplysningen som får stöd från Kronprinsessparets Stiftelse.