Kronprinsessparet besökte organisationen Trygga Barnen

Tisdag den 16 juni besökte Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel Trygga Barnen i Stockholm. Trygga barnen är en organisation som hjälper barn, unga och anhöriga i familjer med beroendeproblematik. Verksamheten får stöd från Kronprinsessparets Stiftelse.

Kronprinsessparet tillsammans med Filippa Barfvestam, Mariana Vikström, Agenta Trygg och Olivia Trygg från Trygga Barnen. Foto: Kungahuset.se

Besöket inleddes med en rundvandring i Trygga Barnens lokaler och Agneta Trygg, grundare av Trygga barnen, berättade om verksamheten i respektive rum. Upprinnelsen till Stiftelsen Trygga Barnen var att Agnetas man blev alkoholist. Agneta tog ta tag i problemet och insåg mer och mer att det inte bara är alkoholisten som behöver hjälp, utan även de anhöriga och framförallt barnen i dessa familjer.

När Agnetas dotter Olivia en dag ställde sig upp i sin klass och berättade att hon hade en pappa med alkoholproblem, fick hon genast respons. Många hörde av sig till henne och det visade sig att det var många fler än man kunnat tänka sig som hade samma problem. Under våren 2010 påbörjades arbetet med att starta stiftelsen Trygga Barnen för att hjälpa barn och unga som levt i samma situation som Olivia.

Filippa Barfvestam och Mariana Vikström berättar om aktivitetsgrupperna för barn. Foto: Kungahuset.se

Olivia med personal presenterade sedan verksamheten som man bedriver. Trygga Barnen finns tillgängliga för barn på jourtelefon, chatt, KIK, och har stöd och förmedling till professionell hjälp genom  terapeuter. För barn i Stockholmsområdet erbjuder man dessutom aktiviteter i form av; Trygg Hand – som är enskilt stöd och vägledning av någon som själv vuxit upp i en familj med missbruk men idag mår bra, Aktivitetsgrupper – barnen träffas i en grupp en gång i veckan och pratar utifrån ett tema, och Trygg Stund – ”öppet hus”.

Det är drygt 350 000 barn i Sverige som lever i familjer där alkoholen tar en för stor plats. Olivia berättar att högtider kan vara extra jobbiga om du växer upp i en familj med missbruk. Därför ordnar Trygga Barnen ett alternativ till dessa högtider ett par dagar innan ordinarie högtid. Trygga Barnen firar Trygg jul, Trygg påsk och Trygg midsommar.

Besöket avslutades med att Kronprinsessparet fick träffa barn i åldern 8-11 år som deltagit i Trygga Barnens aktivitetsgrupp under vårterminen. Barnen berättade om vad de gör i Aktivitetsgruppen och vad Trygga Barnen betyder för dem.

Kronprinsessparet gjorde övningen "Känslolådan" med barnen. Foto: Kungahuset.se

Barnen visade Kronprinsessparet en av övningarna som de brukar göra när de träffas i Aktivitetsgruppen. Övningen kallas "Känslolådan" och deltagarna väljer en känsla och berättar varför de har den känslan. 

Om Trygga Barnen

Trygga Barnens vision är att alla barn och unga ska ha en trygg uppväxt. Man vill nå fram och tvätta bort den skam och självanklagelse som finns hos barn med föräldrar med beroendeproblem.

Idag arbetar Trygga Barnen med att hjälpa barn och unga i familjer där alkohol, droger och psykisk ohälsa tar alldeles för stor plats. Man förmedlar professionell hjälp, rådgivning och mötesmöjligheter för barn- och unga. Trygga Barnen verkar också bland allmänheten för att belysa alkohol- och drogfrågor i samhället.