Kronprinsessparet på Öjersjö Brunn skola

Torsdagen den 10 september besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Öjersjö Brunn Skola i Partille för att ta del av skolans arbete med Star for Life. Skolan är en av pilotskolorna som sedan 2014 arbetat med Star for Lifes svenska skolprogram.

Elever i klass 8A Öjersjö Brunn Skola visar Kronprinsessan sitt arbete med Star for lifes duk. Foto: Kronprinsessparets stiftelse

Star for Life har utvecklat en metod för att ge elever mental träning för att stärka sin självkänsla, formulera egna visioner och drömmar för att sedan konstruktivt kunna aktivera sina drivkrafter.

Musiklärare och Star for Life coachen Helena Wattström berättade om arbetet med Star for Life som används i årskurs 8, 9 och särskolan. Eleverna fick visa sitt arbete i Drömböcker och på dukar.

"Utifrån en konkret dröm skapas känslomässiga drivkrafter som påverkar våra beslut och hur vi agerar" förklarar Helena Wattström.  

Star for life erbjuder ett tre-årigt skolprogram som genom kontinuerlig mental träning ökar ungdomars motivation, skolprestation och ansvarstagade för sin fysiska och psykiska hälsa.

Lärare Helena Wattström och eleverna i klass sär 6-8 berättar om sitt arbete med drömmar och mål för Kronprinsessparet. Foto: Kronprinsessparets stiftelse


Star for Life Sverige

Star for Lifelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster startade sitt arbete 2005 i södra Afrika och syftar till att utbilda barn och ungdomar i att stärka självkänsla, motivation och hälsan. Star for Life tar nu pedagogiken till den svenska skolan i syfte att stärka elevers självkänsla, drivkraft och studiemotivation.