Kronprinsessparets Stiftelse och projekt på Bokmässan

Torsdag och fredag den 24-25 september deltog Kronprinsessparets Stiftelse på Bokmässan tillsammans med några av de projekt som stiftelsen stödjer. Stiftelsens verksamhetschef Elin Annwall deltog i seminariet "Från stöd till glöd" som arrangerades av Berättarministeriet.

Moderator Dilsa Demirbag Sten med Elin Annwall, David Lega och Anna Kern i panelen på seminariet Från stöd till glöd.

Berättarministeriet, El Sistema, Star for life, Stiftelsen Läxhjälpen och Svenska med baby fanns representerade på bokmässan. Berättarministeriet organiserade ett eget seminarum medan övriga organisationer deltog i seminarium och samtal på mässan.

Från stöd till glöd

När fritids- och ungdomsgårdar läggs ner och pedagogiska resurser försvinner drabbas barn och unga i utsatta områden särskilt hårt. De fysiska mötesplatserna är viktiga, liksom vuxna som har tid att lyssna och prata, för att hålla de unga borta från gatorna och hindra att de blir rekryteringsbas för kriminella och religiösa extremister. Vad gör vi när de offentliga resurserna inte räcker till? Vilka insatser kan alternativa krafter som till exempel Berättarministeriet, Läxhjälpen och Mattecentrum i skolan bidra med? Medverkande: David Lega, kommunalråd Göteborg, Anna Kern, rektor på Gårdstensskolan i Göteborg, och Elin Annwall, ansvarig för Kronprinsessparets stiftelse. Moderator: Dilsa Demirbag-Sten, författare, journalist och verksamhetsansvarig Berättarministeriet.

Dilsa Demirbag Sten, David Lega, Elin Annwall och Anna Kern

Små böcker gör stor skillnad

Det är aldrig för tidigt att läsa böcker. Tvärtom visar forskning att tidig språk- och lässtimulans har stor betydelse för att bli en aktiv läsare och för framtida skolresultat. Kulturrådets satsning Bokstart vänder sig till familjer med små barn, 0–3 år, och i tre utvalda kommuner, Göteborg, Landskrona och Södertälje, görs de första försöken med hembesök av biblioteket. I detta samtal om små barns böcker och språkutveckling diskuterar vi strategier för att minska de klyftor i läsning som påverkas av utbildningsnivå, socioekonomisk bakgrund och kön. Är tidiga insatser lösningen? Medverkande: Mathias Rosenlund, författare, Anna Libietis, verksamhetsledare för Svenska med baby, Astrid Frylmark, logoped, och Gertrud Widerberg, projektledare för Bokstart, Göteborgs Stad.

Gertrud Wideberg, projektledare för Kulturrådets Bokstart och Anna Libietis, verksamhetsledare för Svenska med baby.

Mental träning och tydliga målbilder höjer elevens motivation och prestation i skolan

Hur får vi en skola som rustar våra barn till starka individer med kunskaper som är anpassade till arbetsmarknadens krav? Kraven ökar på förmågan att motivera sig själv och ta ansvar för sin egen framtid. Samtidigt visar undersökningar att elevernas motivation minskar drastiskt ju äldre de blir. Motivation och mental träning är en självklarhet inom sporten och näringslivet, men saknas helt i den svenska skolan. Kan mental träning motivera elever att prestera bättre och bidra till att fler elever når målen i Lgr11? Paneldeltagare: Göran Kentää, idrottspsykolog och forskare i psykologi, Jana Söderberg, författare, ansvarig för Star for Life, Björn Järbur, kommunchef Ale kommun, Lena Hök, Hållbarhetschef Skandia, och Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket. Moderator: Annika Dopping, journalist.

Elever berättar om arbetet med Star for life i skolan

Stiftelsen Läxhjälpen

Alex Haridi är manusförfattare till bland annat teveserien Blå ögon. Nu har han debuterat med den hyllade romanen Huset mittemot. Här pratar han med unga läsare från Läxhjälpen. Eleverna som intervjuade författaren Alex Haridi kommer från Gårdstensskolan. De har läst hans bok Huset mittemot under hösten, och fick nu fråga ut honom om boken och hans författarskap.

Elev vid Gårdstensskolan intervjuar författare Alex Haridi

Berättarministeriet

Berättarministeriet utgörs i dag av flera hundra volontärer som på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirerar barn och unga att erövra det skrivna språket. Vår vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättning att aktivt delta i samhällslivet. Alla barn bär på drömmar, idéer, tankar, åsikter och erfarenheter. Att uttrycka dem är viktigt. Men lika viktig är känslan att andra lyssnar till oss. När omgivningen visar engagemang för våra tankar stärks tilltron till vår egen förmåga. Att andra människor vill ta del av våra tankar är också grundläggande för att vi ska känna oss delaktiga i samhället.

Reza Saleh berättar om Berättarministeriets verksamhet.

Konstmusikens framtid

Vilken roll spelar en klassisk symfoniorkester i Sverige om 50 år? Hur kan den säkra sin återväxt när kulturskolan lider av kompetensbrist och klassisk bildningstradition vägs mot de kreativa ideal som format dagens musikutbildning? I diskussionen deltog Stefan Forsberg, Stockholms Konserthus,  Cecilia Rydinger Alin, Kungl. Musikhögskolan, Åsa Bergman, forskare i musikvetenskap, Andreas Rosén, El Sistema Stockholm, Magnus Haglund, musikkritiker GP. Moderator Malin Clausson.

Stefan Forsberg, Cecilia Rydinger Alin, Åsa Bergman, Andreas Rosén och Magnus Haglund i samtal om konstmusikens framtid.