Prins Daniel på Forum för Välfärd

Onsdag den 30 september deltog Prins Daniel på Forum för Välfärd. Forum för Välfärd arbetar med att bidra med konkreta, genomförbara förslag till bestående förbättringar av sjukvård och omsorg. Prinsen höll inledningsanförandet.

Prins Daniel inledningstalar på Forum för Välfärd. Foto: Kronprinsessparets stiftelse

Forum för välfärd arbetar med kunskapssammanfattningar och genomför konkreta pilotstudier för att testa nya ideér och modeller inom välfärdssektorn. Dessutom förs löpande diskussioner med nyckelpersoner, organisationer, myndigheter och grupperingar. Forum för Välfärd arrangerar en årlig konferens för ledande företrädare inom svensk hälso och sjukvård där utmaningar och lösningar inom sektorn diskuteras. Teman på årets konferens var integrerad vård, prevention samt patientnära tekniklösningar.

Prins Daniel höll inledningsanförandet och talade om den skrämmande utvecklingen med vårt stillasittande samhälle och konsekvenserna därav. Sambandet mellan fysisk hälsa och skolresultat som visats i Amerikanska studier togs upp, liksom önskan om att det vore lika självklart att motionera varje dag som att borsta tänderna. Prinsen avslutade med att poängtera att vi kan göra skillnad, och att vi måste göra det tillsammans.

Prinsen nämnde också sitt engagemang i preventivt arbete inom En Frisk Generation, Hjärt-Lungfonden och Kronprinsessparets stiftelse.

Prins Daniel i samtal med Oscar Boldt-Christmas. Foto: Kronprinsessparets stiftelse

Mai-Lis Hellenius, professor på Karolinska Institutet och medlem av stiftelsens expertråd, pratade om vikten av att satsa på prevention. Många studier visar hur viktiga våra livsstilsval är och vilka dess konsekvenser blir. Stillasittandet både hos vuxna och barn hotar vår hälsa och ger ökad risk för diabetes, hjärtkärlsjukdom och cancer. Mai-Lis tips är att ställa sig upp och gå minst en gång i halvtimmen.

Mai-Lis Hellenius på Forum för välfärd. Foto: Kronprinsessparets stiftelse

Övriga talare på temat prevention;

Gabriel Wikström Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister - Regeringens ambitioner med svensk hälso- och sjukvård.

Larry Soler CEO Partnership for a healthier America - Making the Healthier Choice the Easy Choice: How PHA is changing obesity in America.

Johan Rockström Professor Stockholm Resilience Center - Prevention och hållbarhet - vår tids stora frågor är tätt sammankopplade. 

Larry Soler på Forum för välfärd. Foto: Kronprinsessparets stiftelse

Forum för Välfärdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster lanserades under Almedalsveckan 2013 som en gemensam plattform som kombinerar erfarenhet från sjukvård, akademi, näringsliv, fack, myndigheter och politik. Ambitionen är att bidra till en fördjupad dialog och visa exempel på faktisk genomförbarhet för prioriterade områden inom svensk välfärd, med start i hälso- och sjukvården.

Forum för Välfärds styrelse består av Börje Ekholm, Carl Bennet, Anders Hamsten, Chris Heister, Eva Nordmark, Anna Omstedt Lindgren, Magnus Tyreman, Håkan Sörman och Peter Wallenberg Jr.