Berättarministeriets lärardag

Måndag den 16 november anordnade Berättarministeriet en lärardag. Syftet med dagen var att stärka pedagoger i Södertälje, Järva och Hagsätra i det dagliga arbetet och förmedla nya metoder och strategier för att öka läs- och skrivkunskaperna.

Lärardagen bestod av ett gediget program på temat berättande i undervisningen och digitalt lärande. 

På scen stod lärarutbildaren och forskaren Barbro Westlund, ”Den galne professorn” Peter Parnes, författaren Torgny Karnstedt, utbildningsminister Gustav Fridolin och komikern Özz Nûjen. Medverkade gjorde även Berättarministeriets verksamhetsansvarig Dilsa Demirbag-Sten och program- och driftansvarig Reza Saleh. Konferencier för dagen var Fredrik Berling.

Peter Parnes pratade om att risken för utanförskap är stor om man inte behärskar datorer, precis på samma sätt som för analfabeter. Parnes forsatte berätta att det inte är utrustningen som är viktig utan tankesättet - man kan jobba med grafisk programmering.

Lärardagen riktade sig till lärare i Berättarministeriets upptagningsområden.

Se Kronprinsessparets stiftelses verksamhetschef uttala sig i filmen från dagen.