Löparakademin avslutar höstens Tioveckorsprogram

Under hösten har Löparakademin genomfört sju Tioveckorsprogram i Stockholm, Gävle, Malmö, Göteborg och Västerås. Deltagarna har tränat och kämpat tillsammans för att förbereda sig inför slutmålet, att genomföra ett 10 km-lopp. Kronprinsessparets stiftelse stödjer Löparakademin för att fler ungdomar ska få möjlighet att ta del av programmet.

Träning inför 10km-loppet. Foto: Löparakademin

Den 14 november avslutade drygt 130 ungdomar och ledare från Löparakademins program i Gävle, Västerås och Stockholm höstens omgång med slutmålet att springa ett 10 km lopp - Tömilen.

Idagarna avslutas också de övriga programmen i Malmö och Göteborg. Deltagarna har tränar och kämpat i tio veckor för att förbereda sig inför slutmålet, att genomföra ett 10 km lopp.

Programmet vänder sig till killar och tjejer i årskurs nio och leds av ideella ledare som motiverar och inspirerar deltagarna. Ingen tidigare träningsvana krävs utan man jobbar utefter sina egna  förutsättningar mot sitt eget uppsatta mål. Parallellt med träningarna genomförs workshops kring hur den metodik man lärt sig genom träningen kan tillämpas i studier och arbetsliv.

Kronprinsessparets Stiftelse belönade deltagare efter fullföljt program med presentkort från Stadium.

Inför start i Tömilen. Foto: Löparakademin

Några hårt kämpande Löparakademindeltagare i Töloppet. Foto: Löparakademin

Prestationen i Tioveckorsprogrammet belönades med presentkort från Kronprinsessparets stiftelse och Stadium. Foto: Löparakademin

I Löparakademins tioveckorsprogram får deltagarna genom träning, workshops och mentorskap verktygen för att sätta upp och nå personliga mål. Målet är att alla deltagare efter avslutat program ska ha fått stärkt tro på sin egen förmåga, redskap för att jobba målinriktat och ökad förståelse för vad som krävs i studier och arbetsliv.