Organisationen Läxhjälpen besökte Kungliga slottet

Onsdag den 18 november besökte elever från Läxhjälpens Välkommen till Sverige-projekt Kungliga slottet. Projektes syfte är att snabbt introducera nyanlända barn i ordinarie skolarbete. Kronprinsessparets stiftelse stödjer projektet. 

Nyanlända ungdomar fick visning på Kungl. Slottet. Foto: Kronprinsessparets stiftelse

Nyanlända elever från Stiftelse Läxhjälpens Välkommen till Sverige-projekt fick en privat guidad visning på Kungliga slottet. Guiden berättade om svensk historia samt hur slottet används idag.

Eleverna tittar på modeller på slottet. Foto: Kronprinsessparets stiftelse

Välkommen till Sverige

Skolan står inför enorma utmaningar med nyanlända barn och Skolverket uppskattar att det idag tar upp till tre-fyra år för en nyanländ elev att komma in i en ordinarie klass. Därför går nu Stiftelsen Läxhjälpen ihop med Samsung och Kronprinsessparets Stiftelse och startar pilotprojektet ”Välkommen till Sverige”. Syfte är att på ett effektivt sätt hjälpa skolan att få nyanlända barn att börja i en ordinarie skolklass och lättare integreras.