Seminarium om barn och rörelse

Fredag den 20 november höll Friskis&Svettis seminarium med fokus på barn och rörelse. Kronprinsessparet Stiftelse stödjer Friskis&Svettis Röristurné.

2012 drog Friskis&Svettis igång satsningen AllaBarnen med ambitionen att sätta fokus på barn och rörelse. På seminariet delade Friskis&Svettis med sig av sin kunskap och sina erfarenheter från de tre år som projektet har pågått.

Seminariet inleddes av Generalsekreterare Karin Nolke Grubbström som hälsade välkomna. Karin berättade att Friskis&Svettis satsning på AllaBarnen önskar att så många som möjligt ska uppleva rörelseglädjen så tidigt i livet som möjligt.

Docent Örjan Ekblom från GIH som ingår i stiftelsens expertråd pratade om hur mycket fysisk aktivitet barn behöver. "Syftet med rörelse är att må bra, aktivitet är ett medel för att skapa hälsa" sa Örjan. Han fortsatta med att berätta att rekommendationen är att barn ska motionera minst 60 minuter per dag.

Nina Forsberg, ansvarig för AllaBarnen och Röris på Friskis&Svettis, fortsatte att berätta om Röris. – Det som är så bra med kunskap är att den finns kvar även när vi lämnat. Med hjälp av Röris-skivorna och lärarnas nya kunskap kommer barnen att få uppleva rörelseglädje under flera år framöver, berättade Nina. Efter Röristurnén gjordes en utvärdering som visar att utbildningen är uppskattad och att Röris används. – Av de pedagoger som gått utbildningen svarar 85 procent att de kommit igång med Röris och över hälften använder Röris varje vecka, säger Nina.

Röris kan användas på många sätt. Det kan till exempel vara en del av en idrottslektion och många lärare kör Röris som uppvärmning. Men det främsta syftet och det absolut vanligaste är korta rörelsepauser under lektionerna. Resultatet är ökat fokus och ro i klassrummet. I utvärderingen skriver pedagogerna bland annat att de upplever att eleverna med hjälp av Röris får ”bättre motorik, bättre ork och arbetsro” och det leder till att ”barnen blir mycket piggare och jobbar bättre”.

Röristurné

För att fysisk aktivitet ska bli en självklar del av barnens vardag behövs lustfyllda och lättillgängliga lösningar. Därför skapade Friskis&Svettis Röris, ett verktyg för att få in rörelse som en naturlig del av barns vardag. Sedan 2003 har över 30 000 pedagoger utbildats i Röris till rörelseinspiratörer av de lokala Friskis&Svettis föreningarna.

I Sverige finns 290 kommuner men Friskis&Svettis finns bara i 108. Även om några föreningar täcker mer än en kommun finns det vita fläckar. Genom Röristurnén som genomfördes 2014 och början på 2015 med stöd från Kronprinsessparets stiftelse nåddes 400 pedagoger och 12 000 barn i 19 nya kommuner. Turnén utgick ifrån Friskisföreningarna i Hudiksvall, Skellefteå, Jönköping, Borås, Borlänge, Torsås, Östersund och Svedala.