Projektet Barn föds inte med fördomar får stöd

Glada Hudikteaterns supporterklubb har fått stöd för projektet ”Barn föds inte med fördomar” som syftar till att lära barn att acceptera och uppskatta att olikheter.

Foto: Glada Hudik-teatern

Glada Hudikteaterns supporterklubb har fått stöd för projektet ”Barn föds inte med fördomar”. Projektet genomförs i Sandviken, Leksand, Uppsala, Stockholm stad och Skellefteå och 10 andra kommuner.

Projektet syftar till att öka barns tolerans för olikheter och deras förståelse för och kunskap om personer med utvecklingsstörning. Genom tidigare projekt har föreningen tagit fram ett arbetsmaterial som ska användas, och föreningen vill ta ytterligare ett steg vidare samt bygga upp ett samarbete mellan den berörda kommunens omsorgsverksamhet och skolor. Projektet ska under tre år nå ca 40 000 elever i åldern 10-12 år och 2 500 lärare i 15 kommuner.

Projektet ska utveckla en modell för inkluderingsarbete och arbete för mångfald och tolerans, som kan permanentas och användas av kommuner och andra organisationer med perspektivet funktionsnedsättning eller andra grunder för utanförskap. Budskapet är att integration inte handlar om att alla ska bli lika, det handlar om att lära sig att acceptera och uppskatta att vi är olika.