En Frisk Generation om aktiviteter på sportlovet

Fredag den 26 februari var En frisk generations verksamhetschef Anja Nordelfelt med i tv4 Nyhetsmorgon och pratade om vikten av att föräldrar behöver tar ansvar och se till att barn är fysiskt aktiva.

Anja Nordenfelt på Nyhetsmorgon

En Frisk Generations idé är lika enkel som målet är stort; att röra på sig tillsammans med familjen gör livet bättre för våra barn.

Sverige är ett av världens mest stillasittande länder, samtidigt som vi är de som motionerar mest. Klyftorna mellan fysiskt aktiva och inaktiva blir större. I vetenskaplig forskning har man sett att barns fysiska aktivitet sjunker med stigande ålder. 75-80% av våra ungdomar kommer inte upp till WHO´s rekommendationer att röra på sig 60 minuter per dag.

En Frisk Generation vill inspirera familjer till en aktiv livsstil och tror därför på att erbjuda ett brett, varierat utbud aktiviter.

Tips för aktivt sportlov hemma

- Titta på kommunens hemsida

- Föräldrar kan turas om

- Ut i naturen

- Utnyttja dagsljuset

- Sätt gränser för stillasittandet