Mänskligheten står inför en stor utmaning. Se och hör Stephen Hawkings pep talk

Fysisk inaktivitet är i dag den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen. För att skapa uppmärksamhet kring problemet lanserar GEN-PEP en kampanj tillsammans med professor Stephen Hawking. GEN-PEP grundades på initiativ av Kronprinsessparet.


– Sverige är i dag ett av Europas mest stillasittande länder och studier visar att två tredjedelar av alla fyraåringar är för stillasittande. Trenden går åt fel håll och vi måste börja ta problemet på allvar, säger Prins Daniel.

Professor Stephen Hawking är sedan många år tillbaka ofrivilligt stillasittande på grund av sjukdomen ALS.

Filmen spelades in i Cambridge där professor Stephen Hawking bor och är verksam och släpps den 16:e november kl. 20.00.

Se filmen och läs mer om organisationen på gen-pep.selänk till annan webbplats

Tidigare i år grundade Kronprinsessparet den icke vinstdrivande organisationen GEN-PEP (Generation PEP) med ambitionen att sprida kunskap och skapa engagemang kring barns och ungdomars fysiska hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv.