Organisationsträff på slottet

Onsdag den 16 november anordnade Kronprinsessparets Stiftelse ett möte för organisationerna som får stöd. Syftet med mötet var att utbyta erfarenheter och diskutera kommunikation och finansiering.

Prins Daniel med representanter från organisationerna samt verksamhetschefen Elin Annwall.

Mötet inleddes med en inspirationsföreläsning av Johan Wendt, social entreprenör och grundare Mattecentrum. Johan delade med sig av hur han med minimala resurser arbetat med kommunikation och PR för att sprida sitt budskap och skapa engagemang.

- Det viktigaste är att våga fråga annars händer inget, säger Johan Wendt. När man har en befintlig verksamhet är det sedan viktigt att ständigt hitta nya vinklar för att skapa intresse - det kan vara ett konvent, en tävling eller annat som skapat intresse och ger medierna något att skriva om.

Föreläsningen följdes upp med en diskussion om de utmaningar som organisationerna upplever i sin kommunikation och sitt PR arbete. Deltagarna delade med sig av sina bästa tips för att lyckas nå ut med budskap;

- Repetera budskapet, fokusera på några teman som upprepas.
- Jobba segmenterat och målgruppsanpassat, fundera på vem som ska aktiveras, hur och varför. Fokusera och avgränsa, anpassa tonalitet.
- Koppla budskapet till en nyhet.

Finansiering var nästa ämne. Hur man arbetar famgångsrikt med finansering från offentlig sektor var en av frågeställningarna som diskuterades, liksom hur man uppnår långsiktighet och bredd i sin finanseringen.

Träffen avslutades med samtal med Prins Daniel.