Inspirationsdag med Star for Life

Måndagen den 13 mars höll Star for Life en inspirationsdag i Göteborg för pedagoger, skolledare och andra intressenter. Temat var; Vad säger hjärnforskningen om inlärning och motivation - och hur ser verkligheten ut?

Marie Ryd föreläser om det senaste inom neuropedagogik Foto: Kronprinsessparets stiftelse

Eftermiddagen bjöd på inspiration och kunskap kring hur skolan och kommuner genom Star for Lifes metod kan tydliggöra och utveckla sitt värdegrundsarbete och genom det öka elevernas motivation.

Jana Söderberg, verksamhetsansvarig på Svenska Star for Life, inledde dagen. Jana pratade om motivationslyftet och visade att  motivation och självkänsla kan tränas upp – och vilken effekt den träningen har på prestationsförmågan.  

Pernilla Sandgren och Karin Månsson, som är lärare och Star for Life-coacher i Sverige, presenterar Star for Lifes metodik och material samt hur detta appliceras inom skolan.

Marie Ryd, vetenskapsjournalist samt grundare och chefredaktör på tidning Holone, föreläste om forskningsfältet neuropedagogik. Marie förklarade hur vi kan gå från villrådiga till lärvilliga hjärnor och hur Star for Lifes metodik hjälper till med detta.

Dagen avslutades av ett uppträdande av Ken Wennergren och Göran Rudbo tillsammans med musiker från Sydafrika.