Kronprinsessan 40 år

För dem som önskar uppvakta Kronprinsessan rekommenderas att tänka på Kronprinsessparets stiftelse.

Foto: Erika Gerdemark

Vill du ge en gåva?

Skänk en gåva till stiftelsen på

  • Bankgironummer 470-5463
  • Swishnummer 123 188 33 96
  • Från utlandet IBAN SE06 5000 0000 0542 8100 1115 Bic-kod ESSESESS

Märk gåvan till stiftelsen med ”Kronprinsessan 40 år” samt givarens namn och adress.