Kronprinsessparet vid seminarium om gemenskap och tillit

Fredagen den 24 november arrangerade Kronprinsessparets stiftelse ett seminarium om gemenskap och tillit, i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Kronprinsessparet anländer till Bernadottebiblioteket. Foto: Kungahuset

Kronprinsessparets stiftelse arbetar för att motverka utanförskap och vill att barn och unga ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro.

Inbjudna gäster till seminariet var representanter för ideella organisationer och personer som på olika sätt är engagerade i arbetet med Kronprinsessparets stiftelse. Under eftermiddagen i Bernadottebiblioteket diskuterades vad som skapar gemenskap i samhället och hur vi bygger tillit till varandra, samt hur detta motverkar utanförskap. Seminariets moderator var Dilsa Demirbag-Sten.

Kronprinsessan Victoria hälsade välkommen och talade om vikten av att skaffa sig olika slags kunskaper för att kunna ta bra beslut, men att det till det krävs engagemang och välvilja om vi vill nå en bra gemenskap.

Kronprinsessan inleder seminariet. Foto: Kungahuset

Elin Annwall, verksamhetschef på Kronprinsessparets stiftelse, berättade därefter om stiftelsens arbete; som belyser problem, finansierar projekt och initierar egna initiativ.

Under eftermiddagen talade sedan Lars Trägårdh, som är professor vid Ersta Sköndal högskola. Han leder ett forskningsprojekt kring den sociala tilliten i Sverige. Något som ses som en viktig faktor när det gäller att till exempel lösa samhällsproblem. Den sociala tilliten har varit hög och det är den fortfarande, dock ser man nu större skillnader i landet än förr. När forskarna undersökte tilliten inom lokalsamhället framträdde relativt stora skillnader.

Lars Trägårdh talade om tillit mellan människor som en viktig resurs som kan bidra till att skapa lösningar på våra samhällsproblem. Foto: Kungahuset.se

Därefter samtalade Dilsa Demirbag-Sten med tre personer som arbetar med projekt som skapar inkludering och som stöds av stiftelsen. Meyling Calero är samordnare för Svenska med baby, som skapar mötesplatser för nya och etablerade svenskar.

Meyling Calero från Svenska med baby berättar om tiden som nyanländ och mammaledig. Foto: Kungahuset.se

Ia Kjellsdotter är verksamhetsledare för organisationen Passalen,länk till annan webbplats vilka arbetar med att skapa en inkluderande fritid för barn och unga med funktionsvariationer.

Ia Kjellsdotter från Passalen pratar om vikten av att anpassa aktiviter så att alla kan delta. Foto: Kungahuset.se

Patrik Asplund är vd för Goodsport, som arbetar med integration genom idrott. Bland annat har de initierat nattfotboll, något som lett till att antalet brott i problemområden minskat.

Patrik Asplund från Goodsport berättar om hur de skapar en positiv gemenskap. Foto: Kungahuset.se

Efter de tre projekten presenterats genomfördes en rörelsepaus med Anja Nordenfelt från En Frisk Generation.

Anja Nordenfelt får alla deltagare att röra sig i övningen krabban. Foto: Kungahuset.se

Under eftermiddagen diskuterades vad som skapar tillit och gemenskap runt borden. Alla fick dela med sig av konkreta exempel och egna erfarenheter av vad som gör skillnad för att skapa tillit och inkludering.

Prins Daniel i samtal om exempel på och erfarenheter av att aktivt inkludera andra. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan i samtal om exempel på och erfarenheter av att aktivt inkludera andra. Foto: Kungahuset.se

 Journalisten och författaren Negra Efendić, berättade under ett samtal med Dilsa Demirbag-Sten om erfarenheter av att vara "varken eller", i sitt tidigare hemland är man svensken, men i Sverige är man inte svensk alls, om strävan efter att passa in, men också om att finna styrka. Hon har skrivit den uppmärksammade boken Jag var precis som du, om flykten från Bosnien och uppväxten i Huskvarna i Sverige.

Dilsa Demirbag-Sten och Negra Efendić. Foto: Kungahuset.se

Prins Daniel avslutade seminariet med att tacka alla medverkande och skickade med hur viktigt det är att vi ser och bryr oss om varandra.

Prins Daniel avslutar seminariet. Foto: Kungahuset

Program

Läs programmetPDF.

Moderator Dilsa Demirbag-Sten

  • H.K.H. Kronprinsessan Victoria hälsar välkommen
  • Elin Annwall, verksamhetschef Kronprinsessparets Stiftelse
  • Lars Trägårdh, professor Ersta Sköndal högskola - Vad skapar gemenskap i samhället och tillit till varandra
  • Samtal - Exempel på initiativ som skapar inkludering
  • Meyling Calero, Svenska med baby
  • Ia Kjellsdotter, Passalen
  • Patrik Asplund, Goodsport 
  • Samtal vid borden - Hur gör du för att aktivt inkludera? Dela konkreta exempel och egna erfarenheter
  • Negra Efendić, journalist och författare - Mellanförskap, att vara med eller stå utanför
  • H.K.H. Prins Daniel avslutning

Kronprinsessparet tillsammans med seminariets talare Dilsa Demirbag-Sten, Lars Trägårdh, Anja Nordenfelt, Negra Efendic, Patrik Asplund, Ia Kjellsdotter och Meyling Calero. Foto: Kungahuset