Besök hos Passalens torsdagsklubb i Göteborg

Torsdagen den 25 januari besöktes Passalens aktivitetsklubb i Göteborg. Kronprinsessparets stiftelse stödjer Passalen i arbetet för att skapa en öppen och inkluderande fritid för alla. 

Några av deltagarna och ledarna i Passalens torsdagsklubb på Naturhistoriska museet. Foto: Kronprinsessparets stiftelse

Passalen är en ideell förening som verkar för allas rätt till ett meningsfullt och aktivt liv. Passalens fokusgrupp är barn och unga med funktionsvariation.

Klubbar By Passalen är en möjlighet att träffa andra och hitta på roliga saker tillsammans. Klubbarna träffas och hittar på aktiviteter som inspirerar och utmanar de unga. Alla är välkomna! Till Klubbar By Passalen kommer ungdomar från stadens alla hörn och går på bio, har disco, fikar, lagar mat med mera.

Denna torsdag besökte klubben Naturhistoriska museet i Göteborg. Vi fick upptäcka en stor elefant, en enorm val och en urgammal bajskorv.

Tillsammans med Passalens ledare Felicia och Mubarak fick ungdomarna en guidad visning av museets pedagog som visade och berättade med hjälp av bildstöd och tecken om djuren på museet.

Om Passalen

Passalen tror att alla människor mår bra av ett aktivt liv och ett meninsgfullt sammanhang. De arbetar därför med fritiden som arena. Passalen tror att kravlösa och egenvalda aktiviteter tillsammans med andra föder delaktighet, självförtroende och självkänsla.

Passalens verksamhet är föräldrafri och utvecklas utifrån våra medlemmars tankar och behov. I nära samarbete med kommunal, privat och ideell verksamhet utvecklas aktiviteter som leder till målbilden, ett aktivt och meningsfullt liv.

Passalen finns idag i Göteborg, Kungsbacka, Karlstad, Kungälv och Stockholm, och verkar där för ett aktivt och meningsfullt liv för alla barn och unga med funktionsvariation.