Kronprinsessan på besök hos Drivkraft på Möllevångsskolan i Malmö

Fredagen den 23 mars besökte Kronprinsessan organisationen Drivkraft som har läxhjälp och mentorskapsprogram på skolor i Malmö, Helsingborg och Landskrona.

Kronprinsessan med elever på Möllevångsskolan, och mentorer och läxhjälpare från Drivkraft. Foto: Drivkraft

Drivkraft är en ideell förening som erbjuder mentorskap och läxhjälp för unga och deras föräldrar. Drivkraft arbetar nära skolledningen och tillsammans med ideella och stöd från näringslivet ger de ungdomarna goda förebilder och stöd för att kunna ta sig vidare i skolan och i livet. Drivkraft får stöd från Kronprinsessparets Stiftelse.

Kronprinsessan välkomnades till Möllevångskolan av rektor Andreas Katsanikos som berättade om skolan och samarbetet med Drivkraft. Möllevångsskolan är en skola belägen centralt i Malmö med elever i förskoleklass till årskurs 9. Skola har 470 elever och det finns 40 nationaliteter representerade bland eleverna.

Verksamhetschefen för Drivkraft Jessika Grundström berättade sedan om Drivkrafts arbete och utveckling i regionen, samt de specifika aktiviteterna som pågår på Möllevångskolan. På skolan samverkar Drivkraft med fastighetsbolaget Stena Fastigheter som ger elever möjlighet till sommarjobb.  

Besöket avslutades med samtal med elever, mentorer och läxhjälpare som fick berätta om sina erfarenheter från att ingå i Drivkraft.

"Drivkraft har sedan starten matchat ungefär 500 mentorpar. Vi trodde att våra mentorer skulle anta nya adepter varje läsår men många utvecklar så fin relation så de har kontakt i flera år efter att mentorprogrammet är avslutat" säger Jessica Grundström. "Därför är vi ständigt på jakt efter fler mentorer i åldern 25-40 år."

Om Drivkraft

Drivkraft vänder sig till barn på högstadiet med en erbjudan om en mentor. Mentorn och eleven träffas minst 2 g/mån, men ofta fler gånger än så, under ett läsår. Varje månad ordnar Drivkraft gemensamma aktiviteter för alla pågående mentorsrelationer. För många barn är det via Drivkraft man första gången får prova på att åka skridskor, testa kampsport, prova på ridning eller gå på en hockeymatch. 

Drivkraft tillhandahåller även läxhjälp 1-2 h/v på de skolor de samarbetar med. Denna bemannas med frivilliga läxhjälpare och erbjuder eleverna stöd och hjälp med sina läxor i deras egen miljö, direkt efter skolans slut.

Drivkraft finns idag på 19 skolor i Malmö, Helsingborg och Landskrona.

Kronprinsessan tillsammans med Anna Haraldsen-Jensen Stena Fastigheter, Caroline Ahren Drivkraft, Jessica Grundström Drivkraft, Andreas Katsanikos Möllevångsskolan, och Landshövding Annelie Hultén. Foto: Drivkraft.