Passalens plan för att skapa inkluderande fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsvariation

Passalen inleder kampanjen "Jag vill va med" med syfte att driva målgruppens röster om vikten av aktiviteter och kompisar samt inspirera offentlig sektor till att inkludera målgruppen barn och unga med funktionsvariation. Passalen stöds av Kronprinsessparets Stiftelse. 

Foto: Passalen

Barn och unga med funktionsvariation saknar tillgång till inkluderande fritidsaktiviteter. Folkhälsorapporten 2017, visar att ”Personer med funktionsnedsättning har genomgående sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa jämfört med personer utan funktionsnedsättning”.

Kampanjen ”Jag vill va med” handlar om rätten till inkluderande fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsvariation. Kampanjen bedrivs av den ideella föreningen Passalen som verkar för att målgruppen skall kunna
delta i den öppna fritiden, på lika villkor, men med det stöd man behöver. Med inkluderande fritidsaktiviteter menar vi aktiviteter som utövas av barn och unga generellt.

Passalen har verkat för en inkluderande fritid i Göteborgs Stad sedan 2006. Passalen ser fritiden som en avgörande del för individens hälsa och välbefinnande. Passalen tror att fritidsaktiviteter och gemenskap med andra ger färdigheter för att skapa delaktighet och drivkraften är att målgruppen skall få samma förutsättningar som alla barn har för aktivt deltagande. Passalen har skapat ett arbetssätt där målgruppen inkluderas i ordinarie fritidsaktiviteter. Denna modell har testats av två stadsdelar samt i ett staden-övergripande projekt.
Resultatet blir inkludering för målgruppen.

Kampanjen består av ett manifest, Passalens 10-åriga arbete kring varför fritiden är utmanande för målgruppen och hur vi löser det. Läs mer härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.