Kronprinsessparet vid seminarium om barn och unga

Tisdagen den 27 november arrangerade Kronprinsessparets Stiftelse ett seminarium om att skapa motivation hos barn och unga, i Bernadottebiblioteket på Kungliga Slottet.

Kronprinsessparet med samtliga talare från seminariet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparets Stiftelse arbetar för att motverka utanförskap och vill att alla barn och unga ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro.

Inbjudna gäster till seminariet var representanter från ideell-, och offentlig sektor, näringsliv, ungdomar, lärare samt andra som på något sätt är engagerade i barn och unga.

Kronprinsessparet anländer till Bernadottebiblioteket. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessan Victoria hälsade välkommen och talade om vikten av utbildning, att skolan måste vara en plats för gemenskap för att kunna motverka utanförskap, samt att om Sverige ska kunna nå sin fulla potential måste också varje enskilt barn ha den möjligheten.

Under eftermiddagen i Bernadottebiblioteket diskuterades det vilka insatser som behövs för att stötta och motivera elever. Seminariets moderator var Kattis Ahlström.

Samtal runt Kronprinsessans bord. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Diskussioner runt borden. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Inbjudna talare var Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, som talade om vad motivation är och hur man kan stärka motivation hos barn och unga. Därefter delade Nihad Bunar, professor vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, med sig av sina insikter kring vilket stöd som barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden behöver för att klara skolan.

Yamina Enedahl, tidigare världsrekordhållare i fridykning, talade under seminariet om sina erfarenheter kring mål, prestationsmiljöer och motivation för att ha möjlighet att hitta sin fulla kraft.

Torkel Klingberg. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Nihad Bunar och Kattis Ahlström. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Yamina Enedahl. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under seminariet lyftes exempel på projekt som får anslag från Kronprinsessparets Stiftelse. Maria Arneng och Hani Elmi från Läxhjälpen, Emilia Wiik från The Good Talents samt Katrin Meyer och Ronja Ståhl från Star for Life berättade om respektive verksamheter och hur de bidrar till att stötta och motivera barn och unga.

Hani Elmi, årskurs 9, berättar vad det betytt för henne att få delta i Läxhjälpens program sedan årskurs 7. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Ronja Ståhl, årskurs 9, berättar om Star for Lifes metodik Motivationslyftet som hon använder sig av i skolan. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Carolina Klüft från Generation Pep bjöd på en lärorik rörelsepaus.

En inspirerande filmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från "Utvecklingssamtalet" på Hjulsta Grundskola, med bland andra Kronprinsessparet, offentliggjordes.

Seminariets deltagare fick även uppleva ett liveuppträdande av Mack Beats och Sara Kania som framförde låten Vi kan också.

Carolina Klüft visar hur man kastar spjut. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under rörelsepausen tränades ytterligare 7-kampsgrenar. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Mack Beats och Sara Kania framför låten Vi kan också. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Prins Daniel avslutade seminariet med att tacka alla medverkande och belyste vilken kraft det finns där ute i samhället för att stötta och motivera barn och unga.

Prins Daniels avslutningstal. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna