Fadimedagarna 2019

Onsdag den 16 januari anordnade riksorganisationen GAPF en internationell konferens i Riksdagen, där årets tema var Från ord till handling. En konferens om nyanländas information, introduktion och integration utifrån förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. GAPF stöds av Kronprinsessparets stiftelse.

Foto: Kronprinsessparets Stiftelse

Mellan den 16 januari och den 20 februari organiseras Fadimedagarna 2019 över hela Sverige av GAPF tillsammans med över 140 stödorganisationer och stiftelser, för att hedra Fadime Sahindals minne. Den 21 januari 2019 är det 17 år sedan som hon, 26 år gammal, blev brutalt hedersmördad av sin far i Uppsala. Fadime hade innan sin död framträtt i TV och hållt tal i Riksdagen där hon lyfte upp frågan med hedersrelaterat våld och förtryck. Hör Fadimes tal i Riksdagen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Internationella konferensen

Detta år var det tillsammans med de politiska partierna Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet, som GAPF bjöd in till internationell konferens i Riksdagen - en av många aktiviteter som är del av Fadimedagarna 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dagen öppnades av Sara Mohammad, grundare och ordförande i GAPF. Konferensens moderator var Mats Åberg, GAPFs Goodwill Ambassadör 2018.

Barn,- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren var den första talaren och pratade om Sverige och hedersförtrycket, bland annat kring vikten av att flickor vet om att de kan få hjälp, men även känner till vart de kan få hjälp.

Tomas Hammarberg, f.d. Europarådskommisionär för mänskliga rättigheter, talade om hedersvåldets attack mot demokratin och de mänskliga rättigheterna, samt betonade vikten av den kraft som finns hos alla enskilda individer för att kunna skapa förändring.

Dagen fortsatte med en paneldebatt med Lars Åberg, journalist och författare, Magnus Ranstorp, Forskningschef vid Försvarshögskolan, Sofie Löwenmark, redaktör doku.nu samt Astrid Schlytter, forskare vid Stockholms Universitet. Det talades om hur kritiskt integration är, om faran när barn växer upp isolerade och att hedersvåld inte är bundet till någon specifik religion men att olika religiösa inriktningar kan förstärka den uppfattningen.

Det samtalades även om vikten av skolan och idrotten - viktiga arenor för att sprida information och främja inkludering i samhället.

Foto: Kronprinsessparets Stiftelse

 Den andra panelen bestod av Lise Tamm, chef för Åklagarmyndighetens Riksenhet mot internationell och organiserad brottslighet, Karolina Lindekrantz, åklagare, samt Leif Ericksson, Fadimes advokat, där det talades om rättsväsendets roll och reaktioner.

Dagens tredje paneldebatt bestod av internationella röster som delade med sig av sina erfarenheter och perspektiv kring hur man ska angripa problemet. Panelen bestod av Camilla Marietta Kronborg (Danmark), Johanna Latvala (Finland), Maryam Namazie (UK), Sara Omar (Danmark) samt Omar Makram (Sverige).

Foto: Kronprinsessparets Stiftelse

 Eftermiddagen fortsatte sedan med att belysa frågan kring hur information kan spridas - i vilka kanaler och med vilket typ av innehåll för nå de olika målgrupperna. Denna panelen bestod av Jon Åström Gröndahl, Chef för UD:s konsulära enhet, Lotta Nordh Rubulis, redaktör umo.se, Petra Rinman, Socialstyrelsen, Eva-Katarina Ekerman, Migrationsverket samt Lars Göran Brandt, Länsstyrelsernas nationella samordnare för integrationsfrågor.

Konferensen avslutades med en panel med partiföreträdare, samt slutord från Sara Mohammad och Mats Åberg.

Foto: Kronprinsessparets Stiftelse