Kronprinsessparet besökte organisationen MIND

Måndag den 1 april besökte Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel MIND - en ideell förening som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. 

MINDs vision är ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv. Idag är självmord den främsta dödsorsaken bland unga och det är 5-6 gånger vanligare än dödsfall i trafiken (källa: Socialstyrelsen).

Kronprinsessparet tillsammans med representanter från MIND samt volontärer. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Besöket hos MIND inleddes med en presentation av verksamheten där Johanna Nordin, ansvarig för stödverksamheterna, beskrev de tre olika stödverksamheterna - Självmordslinjen, Föräldrarlinjen och Äldrelinjen. Självmordslinjen har ca 450 volontärer som via chatt eller telefon erbjuder ett medmänskligt samtal som kan stödja en person som har tankar om att inte orka leva. Minds stödlinjer tar emot ca 25 000 anonyma samtal varje år, varav en majoritet av de stödsökande är 15–24 år.

Johanna Nordin berättar om MINDs verksamhet. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Camilla Mattsson, kommunikationsansvarig, presenterade olika kampanjer som MIND drivit för att sprida kunskap och minska stigmatisieringen kring psykisk ohälsa och självmord. Bland annat visades kampanjen Stör Dödenlänk till annan webbplats och MIND Forumlänk till annan webbplats som började som ett projekt men nu är en del av kärnverksamheten med över 500 000 unika besökare.

Kampanjmaterial för MIND Forum. Foto: Kronprinsessparets Stiftelse

2018 tog MIND fram rapporten Unga mår allt sämre - eller? som är en kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige. Rekommendationerna som rapporten ger är:

1. Sjukdomsförklara inte i onödan
2. Ge unga färdigheter som hjälper dem hantera livet
3. Ge bättre vård till utsatta unga
4. Var närvarande som medmänskliga vuxna

Härlänk till annan webbplats finns möjlighet att ladda ned rapporten.

Kronprinsessan med volontär i självmordslinjen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Under besöket fick Kronprinsessparet möjlighet att sitta med och följa stödsamtal i självmordslinjen.

Prins Daniel med volontär i självmordslinjen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

MIND är en av de fjorton organisationer som beviljades stöd från Kronprinsessparets Stiftelse i november 2018. Lär mer om MIND här.

Samtliga organisationer som beviljades stöd för året 2018/2019 finns här.

Vägg på MINDs kontor i Stockholm. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna