Organisationsträff på Kungl. Slottet

Onsdag den 5 februari samlades de organisationer som får stöd från stiftelsen för en träff på Kungliga Slottet i Stockholm. Syftet med träffen var att organisationerna skulle lära känna varandra samt utbyta erfarenheter.

Prins Daniel tillsammans med representanter från de organisationer som får stöd av stiftelsen 2020. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Mötet inleddes med att alla organisationer fick presentera sin verksamhet. Därefter presenterades stiftelsen samt Generation Pep närmare.

Förmiddagen fortsatte med gruppdiskussioner där fokus var att "vaska fram guldkornen" i verksamheternas arbetsvardag.

Prins Daniel deltog då grupperna redovisade och delade med sig av sina "guldkorn" till de övriga.

Dagen avslutades med en gemensam lunch.