Sök medel från Kronprinsessan Victorias fond som administreras av Radiohjälpen

Ideella-, och icke vinstdrivande föreningar som arbetar med att möjliggöra en aktiv fritid för barn och unga med funktionsnedsättning kan söka medel från Kronprinsessan Victorias fond.

Kronprinsessan Victorias fond startades 1997 av Radiohjälpen och arbetar med att stödja fritidsaktiviteter för barn och unga i Sverige med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Fonden administreras av Radiohjälpen och har ansökningsperiod två gånger per år.

Bidrag kan sökas till exempelvis läger, resor och träffar, och det finns två olika former av bidrag som är möjligt att söka: för enstaka aktiviteter, samt tvååriga samarbetsavtal.

Läs mer om villkoren samt hur man ansöker på Radiohjälpens hemsida.länk till annan webbplats