Gåvor

Bidra till arbetet för barn och unga i Sverige - ge en gåva.

Vi är en organisation som enar människors, organisationers och företags kraft bakom ett gemensamt och engagerande mål; att främja god hälsa och motverka utanförskap bland barn och unga i Sverige.

Gåvor till Kronprinsessparets Stiftelse kan sättas in på

  • Bankgironummer 470-5463
  • Swishnummer 123 188 33 96
  • Från utlandet IBAN SE06 5000 0000 0542 8100 1115 Bic-kod ESSESESS


Olika sätt att ge en gåva

Stort tack till våra gåvogivare!

​Academic Work
Ingvar Kamprad
Nobis
Stiftelsen Frimurare Barnhuset

och Partners