Present

Uppvakta någon med en unik present som kommer till stor glädje. Ge en gåva till Kronprinsessparets Stiftelse i jubilarens namn så skickar stiftelsen ett gåvokort.

Sätt in din gåva via bankgiro 470-5463 samt maila följande information till info@kronprinsessparetsstiftelse.se

Vem gäller kortet?

Vad gäller kortet? (t ex födelsedag, bröllop eller annat)

Namn på avsändaren/gåvogivaren

Mottagare av kortet, namn

Adress till mottagaren av kortet

Insatt belopp (för matchning av insättning)

OBS gåvokort kan tyvärr inte skickas mellan den 5 juli och 5 augusti.