Vår ambition är att alla barn och unga oavsett förutsättningar ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro

Stiftelsen bildades till Kronprinsessparets bröllop 2010 av H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel.

Inför sitt bröllop 2010 märkte Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel att det fanns ett stort engagemang och många som ville ge gåvor. Kronprinsessparet såg det som en möjlighet att samla goda krafter för ett bra ändamål, med förhoppningen att Stiftelsen kan göra gott och ge tillbaka under många år framöver.

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel valde inriktningen på Stiftelsen genom sina stora hjärtefrågor; att motverka utanförskap och främja god hälsa för barn och unga.

Stiftelsen belyser, finansierar och initierar projekt som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

Kronprinsessparet skriver på tankeplank Karlstad Universitet