Att främja god hälsa och motverka utanförskap

Hälsa och utanförskap är tätt sammanlänkade och har direkt påverkan på varandra. Grunden till goda vanor läggs tidigt i livet och vi fokuserar därför på att öka möjligheterna för barn och unga att etablera ett hälsosamt liv och en stärkt känsla av gemenskap.

Barn och unga i Sverige har inte samma förutsättningar. Alla får inte växa upp med sunda vanor och goda förebilder i en trygg miljö. Detta kan leda till ohälsa, både fysiskt och psykiskt, samt ett utanförskap där man inte känner sig som en del av en gemenskap.

Stiftelsen vill skapa positiv förändring i samhället och ge barn och unga möjligheten till att växa upp till trygga och starka individer oavsett förutsättningar.  

Att främja god hälsa

God hälsa syftar till ett psykiskt och fysiskt välmående där vi är övertygade om att hälsosamma vanor och en aktiv livsstil med mycket rörelse är viktiga delar. 

Att motverka utanförskap

Utanförskap innebär att en individ befinner sig eller känner sig vara utanför en gemenskap, en situation som kan vara svår att ändra på själv. Det är därför viktigt för oss att bidra till att fler ges möjligheten att känns sig inkluderade i ett tidigt skede i livet.