Vår plattform för att göra skillnad för barn

I Kungafamiljen finns en lång tradition att engagera sig i och stödja verksamheter genom stiftelser. Sammanlagt finns ett 70-tal kungliga stiftelser varav de äldsta är från 1800-talet.

Hur valde Kronprinsessparet inriktning för Stiftelsen?

"Syftet med vår stiftelse är att motverka utanförskap och främja god hälsa bland barn och unga i Sverige. Jag och Prins Daniel har haft möjligheten att göra många besök hos olika verksamheter och organisationer som arbetar med liknande frågor. De besöken har stärkt oss i vårt engagemang och vår vilja att kunna ge barn och unga en tryggare och hälsosammare uppväxt", säger Kronprinsessan.  

"Den mest långsiktiga lösningen för att förebygga utanförskap och främja god hälsa är att börja redan i tidig ålder. Vi vill att barn och unga ska få en grundtrygghet, bygga sin självkänsla och känna att de är en del av samhället", säger Prins Daniel.

Varför valde Kronprinsessparet att starta en stiftelse?

"I samband med vårt bröllop 2010 märkte vi att det fanns ett stort engagemang och många som ville ge gåvor. Vi såg det som en möjlighet att samla alla goda krafter för ett bra ändamål. Förhoppningen är att Stiftelsen kan göra gott för barn och unga under många år framöver", säger Prins Daniel.

Vad vill Kronprinsessparet uppnå?

"Vi hoppas, tack vare stiftelsen, kunna stödja organisationer som motverkar utanförskap och främjar god hälsa bland barn och unga i Sverige. Förhoppningen är att barn utifrån sina förutsättningar ska få utveckla och ta tillvara på sin fulla potential", säger Kronprinsessan.

"Vi är medvetna om att vi inte kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket"