Vi vill vara en organisation som enar människors, organisationers och företags kraft för att tillsammans  möjliggöra för barn och unga att leva ett hälsosamt liv och i gemenskap

Kronprinsessparets Stiftelse består av engagerade människor som tillsammans kan göra stor skillnad för barn och unga i Sverige.

Kronprinsessparets Stiftelses organisation består av en styrelse, en operativ enhet och ett expertråd, samt partners som stödjer stiftelsens arbete.

Ett expertråd med bred erfarenhet och kunskap säkerställer att Stiftelsen kan arbeta på bästa sätt för att främja god hälsa och motverka utanförskap.

Genom att välja ut och initiera projekt vi tror på, uppmuntrar vi och stöttar eldsjälar som arbetar med dessa viktiga frågor och bidrar med resurser som finansiering och kunskap till deras projekt.

Vi kan skapa nya möjligheter och driva förändring genom vår roll och önskan att belysa hälsa och utanförskap. Vi vet att genom kunskap, engagemang och framtidstro är allt möjligt.