Kronprinsessparets Stiftelse har ett expertråd för att säkerställa att projekten vi stödjer effektivt förbättrar hälsa och gemenskap

Deltagarna i expertrådet agerar rådgivare, lämnar förslag på lämpliga projekt och prioriterar mellan projekt.

Expertrådsmöte 2018. Kronprinsessparet tillsammans med representanter ifrån expertrådet och stiftelsen Lena Green, Nahal Illerstig, Pernilla Bard, Dilsa Demirbag-Sten, Elin Annwall och Golnaz Hashemzadeh Bonde. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Experterna arbetar ideellt med att stödja stiftelsen. Expertrådet ändras efter behov.

Expertrådets medlemmar 

Pernilla Bard - Grundare, Social Initiative

  • Pernilla är grundare av Social Initiative som har tolv års erfarenhet av att hjälpa företag och privatpersoner att skapa och förstärka sina samhällsengagemang. Social Initiative väljer ut sociala projekt i Sverige och utomlands och mäter vilken skillnad deras arbete åstadkommer. Pernilla är civilekonom och arbetade först tio år i näringslivet, bland annat som managementkonsult.

Dilsa Demirbag-Sten - Grundare, Berättarministeriet

  • Dilsa är grundare av Stiftelsen Berättarministeriet. Berättarministeriet driver skrivarverkstäder med syfte att främja den socio-ekonomiska rörligheten i samhället genom att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet. Hon är författare och journalist och skriver regelbundet i bland annat DN och GP.

Golnaz Hashemzadeh Bonde – Grundare, Inkludera Invest

  • Golnaz är grundare av den ideella organisationen Inkludera Invest, som motverkar utanförskap genom att ta sociala innovationer till marknaden. Inkludera är samarbetspart till sociala entreprenörer och arbetar för att säkra finansiell hållbarhet och expansion för utvalda organisationer. Golnaz är även skribent, författare och föreläser regelbundet om utanförskap och inkludering.

Lena Hök – Hållbarhetschef, Skanska

  • Lena är Senior Vice President Green & Community Investment på Skanska. Hon är också medlem i styrelsen för SIDA, Styrelsen för Internationellt Utvecklingsarbete, och är ordförande för den svenska kommittén för Corporate Responsibility och anti-korruption i den internationella handelskammaren. Lena var tidigare Hållbarhetschef på Skandia och är en av författarna till boken ”Utanförskapets pris – en bok om förebyggande sociala investeringar”.

Nils Lundin - Enhetschef, Helsingborgs Föräldra- Barn- och Ungdomshälsa

  • Nils har skolläkar- och skolöverläkarerfarenhet sedan 1992. Han är specialist i barn- och ungdomsmedicin liksom i skolhälsovård och folkhälsokunskap. Han är verksam på Helsingborgs Föräldra- Barn- och Ungdomshälsa, samt har uppdrag som läkare på Ungdomsmottagningar i Skåne. Nils arbetar med ett hälsofrämjande fokus, särskilt samvariationen mellan lärande och hälsa. Han är Socialstyrelsens vetenskapliga råd i skolhälsovård och är huvudredaktör för tidskriften Elevhälsa. Nils har även varit ordförande i Svenska Skolläkarföreningen.

Johan Oljeqvist – VD, Fryshuset

  • Johan är VD för Fryshuset och tidigare VD för Myrorna. Fryshuset driver ett 50-tal verksamheter med fokus på att stärka unga. Verksamhet bedrivs över hela Sverige, i Köpenhamn och genom ett flertal internationella samarbeten. Fryshusets arbete med och för unga sträcker sig från att driva flera skolor i olika former - till idrotts-, kultur-, arbetsmarknads- och sociala verksamheter. Unga i målgruppen är allt från framgångsrika unga entreprenörer, kreatörer och idrottare till de unga som befinner sig i det yttersta utanförskapet.

Sharam Rahi - Vice VD, Fastighets AB Balder

  • Sharam är Vice VD på Fastighets AB Balder. Han arbetar aktivt med CSR och har bl. a initierat ett projekt i Vårby Gård i samverkan med Huddinge kommun som hjälper invånarna i Vårby Gård att starta företag, hitta utbilningsmöjligheter, delta i svensk kultur och har gemensamma evenemang. Han är född i Teheran, Iran och flydde till Sverige år 1987 på grund av kriget.Expertrådsmöte 2017. Från vänster Elin Annwall, verksamhetschef, Lena Hök, Golnaz Hashemzadeh Bonde, Pernilla Bard, Kronprinsessan, Prins Daniel, Lena Green, Johan Oljeqvist, Nils Lundin och Dilsa Demirbag-Sten. Foto: Kungahuset.se

Expertrådsmöte 2016. Från vänster Lena Green, Golnaz Hashemzadeh Bonde, Pernilla Bard, Dilsa Demirbag-Sten, Johan Oljeqvist, H.K.H. Kronprinsessan, H.K.H. Prins Daniel, Nils Lundin, Lena Hök och Elin Annwall. Foto: Kungahuset.se

Expertrådsmöte 2015. Från vänster H.K.H. Prins Daniel, Lars Svedberg, Dilsa Demirbag-Sten, Sharam Rahi, Olle Hernell, Pernilla Bard, Mai-Lis Hellénius, Görel Bråkenhielm, Gisela Nyberg, Elin Annwall, Tove Lifvendahl, Örjan Ekblom och H.K.H. Kronprinsessan.

Expertrådsmöte 2014. Från vänster Pernilla Bard, Mai-Lis Hellenius, Örjan Ekblom, Sharam Rahi, Görel Bråkenhielm, Tove Lifvendahl, Olle Hernell, Lars Svedberg, Dilsa Demirbag-Sten, Gisela Nyberg och Elin Annwall.

Expertrådsmöte 2013. Från vänster Elin Annwall, Olle Hernell, Lars Svedberg, Görel Bråkenhielm, H.K.H. Prins Daniel, H.K.H. Kronprinsessan, Örjan Ekblom, Dilsa Demirbag-Sten, Pernilla Bard, Mai-Lis Hellénius, Gisela Nyberg och Tove Lifvendahl. Foto: H. Garlöv