Kronprinsessparets Stiftelse har ett expertråd för att säkerställa att projekten vi stödjer effektivt förbättrar hälsa och gemenskap

Deltagarna i expertrådet agerar rådgivare, lämnar förslag på lämpliga projekt och prioriterar mellan projekt.

Expertrådsmöte 2019. Kronprinsessparet tillsammans med representanter ifrån Expertrådet och Stiftelsen Elin Annwall, Ahmed Abdirahman, Anders Kassman, Pernilla Bard, Marika Markovits, Nahal Illerstig, Lena Green och Johan Oljeqvist. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Experterna arbetar ideellt med att stödja stiftelsen. Expertrådet ändras efter behov.

Expertrådets medlemmar 

Ahmed Abdirahman - Grundare och VD, Stiftelsen The Global Village

  • Ahmed är grundare och VD för Stiftelsen The Global Village, samt arbetar som näringspolitisk expert för integration på Stockholms Handelskammare. Ahmed är också initiativtagare till Järvaveckan som syftar till att främja samtalet om utanförskap, integration och jämlikhet.

Pernilla Bard - Grundare, Social Initiative

  • Pernilla är grundare av Social Initiative som har tolv års erfarenhet av att hjälpa företag och privatpersoner att skapa och förstärka sina samhällsengagemang. Social Initiative väljer ut sociala projekt i Sverige och utomlands och mäter vilken skillnad deras arbete åstadkommer. Pernilla är civilekonom och arbetade först tio år i näringslivet, bland annat som managementkonsult.

Anders Kassman – Centrum för civilsamhällesforskning

  • Anders är lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och forskare vid högskolans Centrum för civilsamhällesforskning. Anders forskning handlar om ungas möjligheter att organisera sig och att skapa nätverk, om marginalisering och samhällets försök att motverka exkludering och utsatthet.

Marika Markovits – direktor, Stadsmissionen

  • Marika är direktor i Stockholms Stadsmission sedan 15 år. Marika inledde sin yrkesban som präst i Svenska kyrkan som ansvarig för barn- och ungdomsarbetet. Marika har även gedigen erfarenhet från ideell sektor och socialt och ekologiskt hållbarhetsarbete samt utbildningsfrågor, och sitter i Stockholms läns insynsråd.

Johan Oljeqvist – VD, Fryshuset

  • Johan är VD för Fryshuset och tidigare VD för Myrorna. Fryshuset driver ett 50-tal verksamheter med fokus på att stärka unga. Verksamhet bedrivs över hela Sverige, i Köpenhamn och genom ett flertal internationella samarbeten. Fryshusets arbete med och för unga sträcker sig från att driva flera skolor i olika former - till idrotts-, kultur-, arbetsmarknads- och sociala verksamheter. Unga i målgruppen är allt från framgångsrika unga entreprenörer, kreatörer och idrottare till de unga som befinner sig i det yttersta utanförskapet.Expertrådsmöte 2018. Från vänster Lena Green, Nahal Illerstig, Prins Daniel, Kronprinsessan Victoria, Pernilla Bard, Dilsa Demirbag-Sten, Elin Annwall, Golnaz Hashemzadeh Bonde. Foto: Henrik Garlöv/kungl. Hovstaterna.

Expertrådsmöte 2017. Från vänster Elin Annwall, verksamhetschef, Lena Hök, Golnaz Hashemzadeh Bonde, Pernilla Bard, Kronprinsessan, Prins Daniel, Lena Green, Johan Oljeqvist, Nils Lundin och Dilsa Demirbag-Sten. Foto: Kungahuset.se

Expertrådsmöte 2016. Från vänster Lena Green, Golnaz Hashemzadeh Bonde, Pernilla Bard, Dilsa Demirbag-Sten, Johan Oljeqvist, H.K.H. Kronprinsessan, H.K.H. Prins Daniel, Nils Lundin, Lena Hök och Elin Annwall. Foto: Kungahuset.se

Expertrådsmöte 2015. Från vänster H.K.H. Prins Daniel, Lars Svedberg, Dilsa Demirbag-Sten, Sharam Rahi, Olle Hernell, Pernilla Bard, Mai-Lis Hellénius, Görel Bråkenhielm, Gisela Nyberg, Elin Annwall, Tove Lifvendahl, Örjan Ekblom och H.K.H. Kronprinsessan.

Expertrådsmöte 2014. Från vänster Pernilla Bard, Mai-Lis Hellenius, Örjan Ekblom, Sharam Rahi, Görel Bråkenhielm, Tove Lifvendahl, Olle Hernell, Lars Svedberg, Dilsa Demirbag-Sten, Gisela Nyberg och Elin Annwall.

Expertrådsmöte 2013. Från vänster Elin Annwall, Olle Hernell, Lars Svedberg, Görel Bråkenhielm, H.K.H. Prins Daniel, H.K.H. Kronprinsessan, Örjan Ekblom, Dilsa Demirbag-Sten, Pernilla Bard, Mai-Lis Hellénius, Gisela Nyberg och Tove Lifvendahl. Foto: H. Garlöv