Från vänster Jan Lindman, Elin Annwall, Johan Skarborg, Karl-Johan Persson, H.K.H. Kronprinsessan Victoria, H.K.H. Prins Daniel, Riksmarskalken Fredik Wersäll, Nahal Illerstig. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparets Stiftelse leds av en styrelse

Ordförande för styrelsen är Riksmarskalken Fredrik Wersäll.

Styrelsen består av följande oavlönade personer

H.K.H Kronprinsessan Victoria

H.K.H Prins Daniel

Fredrik Wersäll, ordförande

Jan Lindman, skattmästare

Elin Annwall

Karl-Johan Persson

Johan Skarborg