Syftet med Kronprinsessparets Stiftelse är att främja god hälsa och motverka utanförskap

Hälsa och utanförskap är tätt sammanlänkade och har direkt påverkan på varandra. Grunden till goda vanor läggs tidigt i livet och vi fokuserar därför på att öka möjligheterna för barn och unga att etablera ett hälsosamt liv och en stärkt känsla av gemenskap.

Barn och unga i Sverige har inte samma förutsättningar. Alla får inte växa upp med sunda vanor och goda förebilder i en trygg miljö. Detta kan leda till ohälsa samt ett utanförskap där man inte känner sig som en del av en gemenskap.

Stiftelsen vill skapa positiv förändring i samhället och ge barn och unga möjligheten till att växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro.  

Att främja god hälsa

God hälsa syftar till ett psykiskt och fysiskt välmående där vi är övertygade om att hälsosamma vanor och en aktiv livsstil med mycket rörelse är viktiga delar. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Peplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Att motverka utanförskap

Utanförskap innebär att en individ befinner sig eller känner sig vara utanför en gemenskap, en situation som kan vara svår att ändra på själv. Det är därför viktigt för oss att bidra till att fler ges möjligheten att känna sig inkluderade i ett tidigt skede i livet.

Stiftelsens fokusområden

Kronprinsessparets Stiftelse har tre områden som ligger i fokus för stiftelsens arbete: Jämlikhet, Utbildning och Fysisk- och Psykisk Hälsa. Dessa områden är utvalda då de bidrar till en långsiktig positivt effekt för att motverka utanförskap och främja god hälsa. Stiftelsens fokusområden ligger även i linje med FN:s Globla Mål nr. 3, 4 och 10. Läs mer om FN:s Globala Mål för hållbar utveckling. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKronprinsessan Victoria är ambassadör för FN:s Globala Mål.