Vad har Kronprinsessparets Stiftelse för organisationsnummer?

Kronprinsessparets stiftelse har organisationsnummer 802426-3702.