Vilken typ av projekt ger Kronprinsessparets stiftelse bidrag till?

Projekten som stiftelsen stödjer ska ha som ändamål att motverka utanförskap eller främja god hälsa. Målgruppen ska vara barn och unga i Sverige. Organisationerna som söker ska arbeta förebyggande och långsiktigt.

Läs mer under Projekt