Vi stödjer projekt som möjliggör för barn och unga att leva ett hälsosamt liv och i gemenskap

Det finns en mängd eldsjälar och goda initiativ som aktivt bidrar till att främja hälsa och verkar för stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige. Vi vill belysa deras viktiga insats och vara ett stöd i att förverkliga deras visioner. Vår ambition är att stödja projekt som har verklig effekt och bidrar till en positiv förändring för så många barn och unga som möjligt. Kronprinsessparets Stiftelses expertråd bidrar med kompetens i urvalet av dessa projekt.

Projekt som får stöd

Projekt som tidigare fått stöd