Foto: Berättarministeriet

Berättarministeriet driver idag två skrivarverkstäder i Husby och Södertälje. Bidrag går till att bygga en tredje skrivarverkstad med syfte att ge fler barn och unga möjligheten att erövra det skrivna ordet och på så sätt motverka utanförskap.

Berättarministeriets verksamhet, som fungerar som ett stöd för grundskolan i områden med hög arbetslöshet, är förebyggande och långsiktig och vänder sig till barn och unga mellan 8-18 år. Med verksamhet minst 5 dagar i veckan tar en skrivarverkstad emot ca 3000 barn per läsår.