Foto: Changers Hub

Changers Hub är ett innovationshus i Alby, Botkyrka samt en hub i Stureplan. Utöver coworking space erbjuds även kurser, inspirationsföreläsningar, events och idécoachning. Visionen är att demokratisera framgång så att alla unga får samma möjlighet att förverkliga sina idéer och påverka sin framtid oavsett startsträcka.

Changers Hub startade sent 2015 och har vuxit otroligt snabbt; medlemsantalet är mer än 1000 medlemmar, kontorsytan har ökat från 20 till 500 kvadratmeter, från en hub till två hubbar, orterna som medlemmarna kommer ifrån täcker nu Stockholms samtliga tunnelbanestationer i ytterstaden, verksamheten har figurerats i medier såsom Di Digital, SVT, Södra Sidan och P4 samt att teamet bakom Changers Hub har bland annat blivit utsedda till Årets Supertalanger inom kategorin Samhällsbyggarna av Veckans Affärer, Framtidens 99 Mäktigaste av TCO, Årets Digitala Inspiratör av IDG.se/CIO Sweden samt Sveriges Mest Lovade Företagare av Företagarna.

Changers Hub vill förändra bilden av framgång för unga i utsatta områden, samt påverka de unga till konstruktiva vägval för framtiden. Lokalt förankrade förebilder och motiverade unga når ut och påverka mindre motiverade ungdomar i 
närområdet. Genom positivt grupptryck skapas en snöbollseffekt som leder till att fler ungdomar i närområdet blir motiverade. 
Kärnan i verksamheten ligger i att att stärka individerna i följande: 
- Öka sin motivation till att klara jobb/studier 
- Vidga sina vyer för vad som är möjligt i framtiden 
- Se möjligheter för sin egen framtid och få verktyg till att kunna påverka denna i en positiv riktning 
- Få stärkt självkänsla och självförtroende 
- Skapa meningsfulla relationer och ett meningsfullt socialt liv. T.ex vänskaper, meningsfulla fritidsaktiviteter, eller bryta destruktiva mönster 
Övergripande målgrupp är unga, 16-19 år, i utsatta områden i Stockholms ytterstad.


Fel vid körning av static/sitevision/related-information-2:
JavaException: java.lang.NullPointerException: null

Code
240: conn.setRequestMethod('GET');
241:
242: var rd = null;
243: if (conn.getResponseCode() != 200) {
244: rd = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getErrorStream(), coding));
245: } else {
246: rd = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream(), coding));
247: }
248:
249: var line = '';

Mer:
message: java.lang.NullPointerException: null
fileName: #0(Function)
lineNumber: 245
name: JavaException