Drivkraft är en ideell förening som vill att alla ska ha samma möjligheter i livet, oavsett var du kommer ifrån, var du bor eller vad du har för bakgrund. Genom mentorskap och läxhjälp erbjuder Drivkraft unga och deras föräldrar möjlighet att få goda förebilder och stöd för att kunna ta sig vidare i skolan och i livet.

Drivkraft vänder sig till barn på högstadiet med en erbjudan om en mentor. De som söker sig till Drivkraft upplever ofta ett utanförskap och saknar goda förebilder i sina liv. Mentorn och eleven träffas minst 2 g/mån, men ofta fler gånger än så, under ett läsår. Varje månad ordnar Drivkraft gemensamma aktiviteter för alla pågående mentorsrelationer. För många barn är det via Drivkraft man första gången får prova på att åka skridskor, testa kampsport, prova på ridning eller gå på en hockeymatch. 

Drivkraft tillhandahåller även läxhjälp 1-2 h/v på de skolor de samarbetar med. Denna bemannas med frivilliga läxhjälpare och erbjuder eleverna stöd och hjälp med sina läxor i deras egen miljö, direkt efter skolans slut.

Drivkraft finns idag på 19 skolor i Malmö, Helsingborg och Landskrona och vill fortsätta utveckla verksamheten i dessa städer samt nya städer i Skåne.