Foto: En Frisk Generation

Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från Karolinska Institutet, privata företag, intresseförbund och initiativtagare. Syftet är att etablera en långsiktigt gångbar metod för att påverka folkhälsan genom att i tidig ålder engagera och motivera hela familjer till en sundare och roligare livsstil.

En frisk generation, EFG, vill att Sverige ska ha världens friskaste barn. I dag finns EFG´s verksamhet i Södertälje, Haninge och Kungsbacka. Målet är att EFG ska finnas i alla kommuner som tror på vår modell och som vill investera i kommuninvånarnas hälsa. EFG´s uppdrag är att hjälpa barn och deras familjer att hitta drivkraften till en aktiv livsstil. EFG erbjuder familjer som har barn i åldern 8 år som bor i områden med begränsade resurser möjlighet att prova kostnadsfria fysiska aktiviteter 2 ggr/v under 2 år.

EFG´s mål är att minska risken för fysisk och psykosocial ohälsa bland barn och vuxna. Våra aktiviteter är anpassade så att alla i familjen kan vara med. Alla aktiviteter är gratis och utformade så att de inspirerar och motiverar familjemedlemmarna. Deltagarna i EFG erbjuds fler än 500 aktiviteter under ett år. Exempel på aktiviteter kan vara; basket, fotboll, svampplockning, badminton, innebandy, gympa, skridskoåkning, yoga eller föreläsningar om kostvanor och motivation m.m.