Foto: Friskis & Svettis

Under 2012-2014 mobiliserar Friskis&Svettis för att lyfta upp behovet att barn rör sig mer, för att barn skall uppleva rörelse och få en bra start på sitt liv i rörelse. Skolan är särskilt viktig eftersom den når alla. Friskis&Svettis föreningar utbildar lärare och annan skolpersonal i rörelsepedagogiken "Röris" som etablerades 2003 och nu är en viktig del i skolornas rörelseutbud inom och utanför idrottsämnet. 

Målgruppen är barn i åldrarna 6-9 år över hela Sverige.
I normalfallet sker utbildningen i Friskis&Svettis-föreningen, men för att möjliggöra en spridning långt från närmaste Friskis&Svettis-förening ska detta projekt möjliggöra att Röris-utbildare reser och utbildar på plats hos skolorna.