Fritidsbanken startade 2013 på den lilla orten Deje i Värmland och finns idag över hela landet. Tillsammans bidrar vi till ökad folkhälsa och ett hållbart samhälle. Alla - oavsett ålder, kön, ekonomisk status, eller härkomst - får låna på Fritidsbanken. Barn och unga kan prova massa aktiviteter tills man hittar något man verkligen fastnar för och vuxna kan enkelt hänga på när barnen aktiverar sig, även om man inte äger utrustningen som behövs.

Visionen är att det ska finnas minst en Fritidsbank i varje svensk kommun. Utrustningen skänks främst av privatpersoner och kan vara skridskor som är urväxta, skidor som inte används eller ett golfset som blivit ersatt av nyare modell.

Fritidsbanken vill sänka tröskeln för spontanidrott och underlätta för alla att prova nya idrotter. Man får låna utrustningen i 14 dagar och inga pengar hanteras mellan låntagare och lokal Fritidsbank, vare sig förseningsavgifter eller ersättning om något har gått sönder. Att ha en aktiv fritid kan vara kostsamt, inte minst om man vill prova sig fram och testa olika saker. Att låna utrustning som endast ska användas ett fåtal gånger är både ekonomiskt och bra för miljön. Det möjliggör också för vuxna att delta i aktiviteter tillsammans med sina barn. 

Fritidsbanken har ett starkt miljöperspektiv eftersom verksamheten bygger på återbruk och vårt mål är att utrustningen ska användas så långt det är möjligt istället för att samla damm i ett förråd.