Generation Peps vision är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. För att ha en chans att lyckas är målsättningen att få med hela samhället i arbetet – från lokala eldsjälar till politiker och makthavare.

Varför finns Generation Pep?

Sveriges befolkning rör på sig för lite och äter för dåligt. Det är en kombination som i dag utgör en av våra största hälsofaror med följder som depression, diabetes typ 2, sömnstörningar, stroke och hjärtinfarkt, demens och benskörhet. Våra levnadsvanor tar bokstavligen död på oss och det är dags att ta problemet på allvar.

Sverige är i dag ett av Europas mest stillasittande länder och andelen barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme per dag, är liten. Svenska fyraåringar sitter stilla nästan hälften av sin vakna tid och generellt når endast 3 av 10 barn och unga rekommendationerna om 60 minuter fysisk aktivitet per dag.

Samtidigt är det endast 1 av 10 barn och unga som äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär varje dag, där rekommendationen är 500 gram enligt Nordiska Näringsrekommendationern (NNR12), och endast 3 av 4 äter grönsaker varje dag.

Det är under uppväxten som framtida hälsovanor formas. Genom att tidigt anamma hälsosamma vanor kan 80 procent av hjärtsjukdomar och stroke förhindras. En aktiv livsstil har inte bara positiv effekt på hälsan utan kan också öka vår koncentrationsförmåga.

Hur arbetar Generation Pep?

Generation Pep är beroende av samarbeten. Om olika aktörer och delar av samhället är pep tillsammans blir vi starkare och kan få ett större genomslag. Därför är vårt nätverk av Peppare ett av Generation Peps viktigaste arbeten.

Nätverket av Peppare består av aktörer från hela samhället; från ideell, offentlig och privat sektor. Inom nätverket finns olika typer av engagemang, och vårt mål är att skapa samverkan och hjälpa aktörer i nätverket att hitta nya konkreta samarbeten som främjar barn och ungas möjlighet till aktiva och hälsosamma levnadsvanor.

Idag har nätverket ett antal Peppare som driver större initiativ, både i egen i regi men också i samarbete med Generation Pep, som förväntas få betydande effekt på barn och ungas levnadsvanor. För att säkerställa att det blir så arbetar vi med tredjepartsrevision för full transparens och måluppfyllelse. Alla Generation Pep initiativ utgår från de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012).

Tre typer av initiativ utgör kärnan i Generation Peps verksamhet:

PEPPARE

Stödja och uppmuntra redan befintliga organisationer och föreningar som arbetar med samma kärnfråga som Generation Pep.

INITIATIV

Projekt och aktiviteter initierade av Generation Pep eller i samarbete med någon av våra Peppare, som direkt eller indirekt har möjlighet att öka kännedom, förändra och påverka barn och ungas levnadsvanor.

RÖST

Vi sprider kunskap och skapar engagemang kring fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor tillsammans med kunskapspartners, samt ger frågan större utrymme i samhällsdebatten.