Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. För att ha en chans att lyckas är vår målsättning att få med hela samhället i arbetet – från lokala eldsjälar till politiker och makthavare.

Varför finns Generation Pep?

Vi rör på oss för lite och äter för dåligt. Det låter kanske inte så farligt, men i själva verket utgör den kombinationen i dag en av våra största hälsofaror med följder som depression, diabetes typ 2, sömnstörningar, stroke och hjärtinfarkt, demens och benskörhet. Våra levnadsvanor tar bokstavligen död på oss och det är dags att ta problemet på allvar.

Sverige är i dag ett av Europas mest stillasittande länder och andelen barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme per dag, är liten. Svenska fyraåringar sitter stilla nästan hälften av sin vakna tid och endast var åttonde 13-åring rör på sig tillräckligt mycket varje dag.

75 procent av svenska barn äter mindre än det av WHO rekommenderade intaget på 400 gram frukt och grönt/dag och svenska barns näringsintag utgörs till 22 procent av olika former av socker, mer än dubbelt så mycket som rekommenderat intag på 10 procent enligt WHO.

Det är under uppväxten som framtida hälsovanor formas. Genom att tidigt anamma hälsosamma vanor kan 80 procent av hjärtsjukdomar och stroke förhindras. En aktiv livsstil har inte bara positiv effekt på hälsan. En studie visar också att dubbelt så många svenska 5:e klassare nådde de nationella målen i svenska, engelska och matematik när skolidrotten utökades med två lektioner/ vecka.

Hur arbetar Generation Pep?

Generation Pep är beroende av samarbeten. Om olika aktörer och delar av samhället är pep tillsammans blir vi starkare och kan få ett större genomslag.

Generation Pep arbetar tillsammans med utvalda partners från ideell, offentlig och privat sektor för att nå vårt mål att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Våra partners åtar sig att på ett konkret och meningsfullt sätt driva initiativ som förväntas få betydande effekt på barn och ungas levnadsvanor. För att säkerställa att det blir så arbetar vi med tredjepartsrevision för full transparens och måluppfyllelse. Alla Generation Pep initiativ utgår från de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012).

Tre typer av initiativ utgör kärnan i Generation Peps verksamhet:

EGNA SATSNINGAR

Egna aktiviteter och kampanjer initierade av Generation Pep med syfte att öka kunskapen hos allmänheten och bidra till hälsosammare levnadsvanor.

SAMARBETEN

Projekt och aktiviteter i samarbete med utvalda partners som direkt eller indirekt har möjlighet att öka kännedom, förändra och påverka människors levnadsvanor.

PEPPARE

Stödja och uppmuntra redan befintliga organisationer och föreningar som arbetar med samma kärnfråga som Generation Pep.